Liên Hệ

Liên hệ đặt bàn ngay

Giờ Mở Cửa

Gọi đặt bàn ngay

HẢI SẢN ĐẠI DƯƠNG

THỨ 2 - CHỦ NHẬT

10:00 - 22:00

nGÀY LỄ

10:00 - 22:00

HẢI SẢN ĐẠI DƯƠNG

13 Khổng Tử P. Bình Thọ, TP. Thủ Đức